Köp och sälj begagnad kurslitteratur och böcker på Libris24 - annonsera helt gratis!

På Libris24 är det enkelt att köpa och sälja böcker - du kommer igång snabbt med tre enkla steg.

Skapa konto gratis
Skapa annons för boken

Skapa annons - helt kostnadsfritt
Skapa en annons för boken. Fyll bara i ISBN numret så hämtas all info om boken automatiskt.

Köpare och säljare kommunicerar

Köpare kontaktar dig
Kom överens om betalsätt och leverans när du får svar på annonsen.

Affären genomförs

Boken såld
Du skickar boken eller möts upp och får pengarna.

Läs mer om fördelarna med att köpa och sälja böcker på nätet

Begagnad kurslitteratur - Köp och sälj på nätet

Senaste böckerna