Psykologi för gymnasieskolan (Sjödén) Psykologi för gymnasieskolan : Lärobo

Psykologi för gymnasieskolan (Sjödén) Psykologi för gymnasieskolan : Lärobo

av Stellan Sjödén

Svenska, 2001
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 344
  • Utgiven 2001-06-01
  • Upplaga 14
  • Förlag Natur & Kultur Akademisk
  • ISBN 9789127082656

Boken ger genom en tydlig struktur i framställningen en klar överblick över psykologins olika delområden, ämnets byggstenar. Den presenterar därefter psykologins olika riktningar och förklaringsmodeller och pekar på att det mönster man tycker sig se påverkas av det perspektiv man intar. Kapitlet om hälsa och ohälsa belyser psykiska problem och resonerar kring sårbarhet och påfrestningar. Framställningen vill ge ökad förståelse för de mänskliga problemens sammansatta karaktär. Gedigna faktatexter och korta, intresseväckande sidotexter ur verkligheten gör boken levande och lättillgänglig.

Läs mer