Vägar In I Skriftspråket : Tillsammans Och På Egen Hand

Vägar In I Skriftspråket : Tillsammans Och På Egen Hand

av Maj Björk, Caroline Liberg

Svenska, 2001
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 165
  • Utgiven 2001-01-01
  • Upplaga 1
  • Förlag Bokförlaget Natur och Kultur Läromedel
  • ISBN 9789127722682
Ämne: Psykologi & pedagogik

Boken vill visa hur man kan arbeta språkutvecklande med det tidiga läs- och skrivinlärandet. Den behandlar också aktuell forskning om principer för hur barn tillägnar sig skriftspråket.
Med utgångspunkt i denna forskning samt i beprövad erfarenhet presenteras didaktiska konsekvenser för klassrumspraktik.

Läs mer