God läsutveckling: Kartläggning och övningar

God läsutveckling: Kartläggning och övningar

av Ingvar Lundberg, Katarina Herrlin

Svenska, 2005
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 80
  • Utgiven 2005-08-01
  • Upplaga 2
  • Förlag Natur & Kultur
  • ISBN 9789127723092
Ämne: Psykologi & pedagogik

God läsutveckling

Här beskrivs läsningens fem dimensioner: Fonologisk medvetenhet, Ordavkodning, Flyt i läsningen, Läsförståelse och Läsintresse. Varje elevs läsutveckling synliggörs genom att läraren kartlägger och på ett schema markerar framstegen. I den andra upplagan ingår även ett kapitel med en kort beskrivning av de olika stegen i barnets väg mot förmågan att skriva. Till boken hör en separat studiehandledning med underlag för att tillsammans med kollegor studera, diskutera och integrera nya insikter i undervisningen.

God läsutveckling i praktiken ger konkreta exempel, metodiska tips och kopieringsunderlag. Ett material med ytterligare övningar att använda i det dagliga arbetet med God Läsutveckling.

Är du intresserad av fortbildning i läsutveckling? Kontakta Natur & Kultur på info@nok.se.

Boken ger just det stöd, som lärare behöver för att strukturera sitt arbete med att lära eleverna att läsa. Ett oumbärligt redskap i läsinlärningen
Tidningen Dyslexi

Läs mer