Bild saknas

Rättegång. H. 4

av Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Lars Heuman

Svenska, 2009
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 343
  • Utgiven 2009-08-24
  • Upplaga 7
  • Förlag Norstedts Juridik AB
  • ISBN 9789139204817
Ämne: Juridik

I RÄTTEGÅNG IV behandlar professor Per Olof Ekelöf m.fl. den svenska civil- och straffprocessen. Böckerna i serien Rättegång är huvudsakligen avsedda att vara kurslitteratur i juristutbildningen, men är även användbara för praktiskt verksamma jurister.

I RÄTTEGÅNG IV behandlas den gällande bevisrätten. Boken behandlar centrala begrepp och principer inom bevisrätten. Vidare innehåller RÄTTEGÅNG IV redogörelser för bevisbördans placering och beviskravets styrka i olika slags mål. Ett kapitel ägnas frågan om hur bevisningen värderas. I separata kapitel behandlas de olika bevismedlen, t.ex. vittne och skriftligt bevis. Boken avslutas med ett kapitel om bevissäkring och bevisefterforskning.

Denna sjunde upplaga av boken har omarbetats och reviderats av Henrik Edelstam, professor i processrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet och Lars Heuman, professor i processrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet samt forskare vid Stockholm Centre for Commercial Law.

Läs mer

1 annons