LEX Rätten och samhället, fakta- och övningsbok

LEX Rätten och samhället, fakta- och övningsbok

av Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

Svenska, 2013
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 320
  • Utgiven 2013-09-24
  • Upplaga 1
  • Förlag Gleerups Utbildning AB
  • ISBN 9789140682871

LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i ämnet. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel.

LEX Rätten och samhället, fakta- och övningsbok innehåller fyra teman:
Konstitutionell rätt
Internationell rätt med EU-rätt
Straffrätt
Processrätt

Läromedlet är utvecklat för gymnasiekursen Rätten och samhället. Här förenas teori med praktik, denna faktabok innehåller såväl övningsuppgifter som djupare diskussionsfrågor. Läromedlet tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som det ger en praktisk vägledning för processen i brottmål respektive tvistemål. Vidare behandlar den straffrättens grundläggande frågor om bland annat vad som utgör ett brott och vilka de rättsliga konsekvenserna kan bli för den som begår ett brott. Läromedlet belyser också Europarätt och tar upp det internationella skyddet för mänskliga rättigheter.

LEX Rätten och samhället, fakta- och övningsbok  i korthet:
* utvecklad för gymnasiekursen Rätten och samhället
* ger teoretisk kunskap och praktisk träning
* tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som det ger en praktisk vägledning för processen i brottmål respektive tvistemål

Läs mer