Specialpedagogik och sociala problem i gymnasieskolan - En granskning av skoldemokratins innebörder och kvalitet

Specialpedagogik och sociala problem i gymnasieskolan - En granskning av skoldemokratins innebörder och kvalitet

av Rolf Helldin

Svenska, 2002
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 128
  • Utgiven 2002-01-01
  • Upplaga 1
  • Förlag Studentlitteratur AB
  • ISBN 9789144021140
Ämne: Psykologi & pedagogik

Denna bok granskar den pedagogiska verksamhetens sociala förutsättningar inom gymnasieskolan. Vilka svårigheter och möjligheter har gymnasieskolan att genomföra grundprincipen i läroplanernas demokratiska värdegrund - en skola för alla? Hur kan skolan bearbeta och förstå social problematik i pedagogiska situationer?

Med dessa frågor i fokus analyserar författaren hur en balans kan skapas mellan liberala frihetskrav och solidarisk gemenskap i skolan. Vidare granskar och presenterar han en bred översikt över olika utbildningsteorier och forskningsresultat som analyserar skolors möjlighet att verka demokratiskt i samhället. Intresset är huvudsakligen riktat mot specialpedagogiskt relevanta frågor.

Boken är lämplig för lärarutbildningen och specialpedagogisk påbyggnadsutbildning samt som fortbildningsmaterial, framför allt för personer som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med sociala problem i pedagogiska sammanhang. Boken kan också användas på universitetskurser i samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen som pedagogik, sociologi och psykologi. Den är vidare intressant för forskare, socialhandläggare och skolpolitiker.

Läs mer
Inga annonser hittades för denna bok.