• Språk Svenska
  • Antal sidor 292
  • Utgiven 2003-05-01
  • Upplaga 01
  • Förlag Studentlitteratur AB
  • ISBN 9789144027937

I den här boken kan du läsa om barns språkutveckling. Femton praktiker och forskare diskuterar utifrån sina respektive utgångspunkter utvecklingen av tal- och skriftspråk. Fokus ligger på förskoleåren och de tidiga åren i skolan.
I bokens inledning ges en översiktlig presentation av områdena språk och kommunikation, språklig socialisation samt en kort historisk tillbakablick över fältet. Vidare innehåller boken kapitel om
• Barndomen – en kritisk period för språkutveckling
• Tidig språkutveckling
• Samtalskulturer
• Uttalsutveckling
• Andraspråksinlärning
• Språkstörningar
• Möten i skriftspråket
• Elever med läs- och skrivsvårigheter
• ”Bokstavsbarnen”
Boken vänder sig till alla med intresse för barn och språk, till exempel studerande i språkämnen vid universitet och högskolor, verksamma förskollärare, lärare, specialpedagoger, logopeder samt psykologer och läkare med intresse för barns utveckling. Den kan användas inom olika utbildningsprogram på både grund- och vidareutbildningsnivå samt i fortbildning.

Läs mer