Det svenska samhället 1720-2000

Det svenska samhället 1720-2000

av C Ahlberger, L Kvarnström

Svenska, 2004
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 444
  • Utgiven 2004-07-01
  • Upplaga 1
  • Förlag Studentlitteratur AB
  • ISBN 9789144028651
Ämne: Ekonomi & ledarskap

Den här boken är den direkta fortsättningen på Thomas Lindkvists och Maria Sjöbergs Det svenska samhället 800-1720 och behandlar framväxten av det moderna Sverige. Denna utveckling skildras i två större tidsavsnitt. Perioderna benämns Böndernas tid (1720-1866) och Arbetarnas tid (1866-2000). Beteckningarna är valda för att poängtera de grupper som socialt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt var betydande för samhällsutvecklingen under dessa perioder. Författarna har försökt skildra utvecklingen utifrån både ett klass- och könsperspektiv.

Boken är försedd med en kommenterad bibliografi som hjälp för vidare läsning.

Det svenska samhället 1720-2000 är främst avsedd för studenter i historia på universitet och högskolor, men är också användbar i många andra sammanhang.

Till boken finns en webbplats med bland annat illustrationer, kartor, källtexter och diskussionsfrågor.

En aktiveringskod från boken är en förutsättning för tillgång till detta material.

Läs mer