Upphovsrätt i reklam och media

Upphovsrätt i reklam och media

av Thomas Carlén-Wendels

Svenska, 2005
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 158
  • Utgiven 2005-09-01
  • Upplaga 2
  • Förlag Studentlitteratur AB
  • ISBN 9789144029573
Ämne: Ekonomi & ledarskap

Kunskap om upphovsrätten är grundläggande inom reklam- och medieproduktion. Dagens digitala teknik gör det enkelt att kopiera och manipulera alster utan kvalitetsförsämring. Över globala nätverk kan bilder, fotografier, videofilmer och musik snabbt laddas ner. Enkelheten gör att man knappast tänker på att det kan vara förbjudet.

Samtidigt ökar upphovsmännens medvetenhet och rättighetsbevakningen intensifieras. Inom reklam och media skapas ständigt alster som behöver upphovsrättsligt skydd. Lika vanligt är det att producenterna själva använder material som andra har upphovsrätt till.

I Upphovsrätt i reklam och media ges en bred förståelse för hur upphovsrätten fungerar - vem som skyddas, vad som skyddas och varför. Författaren använder enkla exempel för att förklara lagen. I denna andra upplaga har omfattande uppdatering och omarbetning gjorts med tanke på de senaste årens teknikutveckling samt den rättsliga utvecklingen, i synnerhet de betydande förändringarna av upphovsrättslagen som trädde i kraft under 2005.

Boken är avsedd för dig som producerar eller köper reklam och media, samt till dig som studerar marknadsföring samt medie- och kommunikation på högskolenivå.

Andra upplagan

Läs mer

1 annons