Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen

Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen

av Bengt Gustavsson

Svenska, 2004
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 299
  • Utgiven 2004-07-01
  • Upplaga 3
  • Förlag Studentlitteratur AB
  • ISBN 9789144035123
Ämne: Filosofi & religion

Samhällvetenskapligt kunskaps- och forskningsarbete präglas av komplexitet och mångtydighet. Mångfald i angreppssätt är och bör därför vara forskningens ledstjärna. Boken är ett steg i riktningen att gå djupare på olika syn- och förfaringssätt inom området och ta fram huvudprinciperna inom olika metoder. Ämnena som tas upp är både av traditionell och av utblickande och framåtblickande art: Kvantitativa metoder, Hermeneutik, Estetik, Fallstudier, Etnografi, Introspektion, Tankeexperiment, Grundad Teori, Intervjuer, E-metodologi.

Boken riktar sig till studenter på C-nivå och uppåt, doktorander, handledare och seniora forskare.

Läs mer