Perspektiv på en skola för alla

Perspektiv på en skola för alla

av Jane Brodin, Peg Lindstrand

Svenska, 2009
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 174
  • Utgiven 2009-12-22
  • Upplaga 2
  • Förlag Studentlitteratur AB
  • ISBN 9789144056838

Frågan om en skola för alla eller inkluderande undervisning väcker många känslor och tankar. Vad betyder egentligen en skola för alla och hur förhåller vi oss till den? Är inklusion bara ett politiskt, socialt och ideologiskt mål eller betyder det någonting mer? I denna reviderade upplaga presenterar författarna nya forskningsrön om inkludering. Som ett första steg mot en skola för alla måste vi sluta tala om normalitet och avvikelse och istället lyfta fram variation och olikheter som någonting positivt och värdefullt. Skolan måste vara flexibel och arbeta utifrån ett sociokulturellt perspektiv med eleverna i centrum. Från föräldrar framförs också ofta att de vill att deras barn ska gå i en inkluderande skola för att möjliggöra optimal utveckling. Speciallärarutbildningen har återinförts för att ge ett bättre stöd till de elever som har behov av särskilt stöd och den löper idag parallellt med specialpedagogutbildningen som har fokus på att ge stöd till lärare. Detta är en verklighet som lärarutbildningen måste förbereda blivande lärare i alla skolformer för. Boken vänder sig till studenter på lärarutbildningens samtliga program samt verksamma lärare på fältet som behöver kunskap om inkludering som möjlighet för alla elevers kunskapsutveckling.

Läs mer