Kvalitet från behov till användning

Kvalitet från behov till användning

av Bo Bergman, Bengt Klefsjö

Svenska, 2012
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 704
  • Utgiven 2012-11-02
  • Upplaga 5
  • Förlag Studentlitteratur AB
  • ISBN 9789144078250

I de sex relativt fristående delarna Kvalitet för framgång, Utvecklingskvalitet, Produktionskvalitet, Kvalitet som kundtillfredsställelse, Ledarskap för kvalitet och Kvalitetsutveckling behandlas hela kvalitetsutvecklingskedjan från identifiering av kundbehov till mätning av kundtillfredsställelse och återkoppling för att skapa förbättring.
Bland mycket annat diskuteras följande i boken: kvalitetsbegreppet och kvalitets utvecklingens historia, arbetssätt och verktyg som underlättar kundfokuserad produktutveckling, tillförlitlighet, försöksplanering och robust konstruktion, problem lösningstekniker och förbättringsverktyg, statistisk processtyrning, duglighet, extern och intern kundtillfredsställelse och hur man mäter denna, ledarskap, processer, förbättringsprogram som Genombrottsmetoden, Sex Sigma och Lean, verksamhetsanalys, kvalitetsledningssystem och ISO 9000, innovation och hållbar utveckling.
Boken har genom sin unika helhetssyn på kvalitetsområdet varit en uppskattad kursbok på många universitet och högskolor och har också använts i åtskilliga organisationer under drygt tjugo år.
I denna femte upplaga har en mängd uppdateringar av aktuell forskning med referenser inarbetats, liksom fler och nya tillämpningar från privat och offentlig sektor. Dessutom har inslagen om Lean och hållbar utveckling utökats och satts i ett kvalitetsutvecklingsperspektiv.
Femte upplagan

Läs mer