Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

av Martyn Denscombe

Svenska, 2018
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 506
  • Utgiven 2018-07-30
  • Upplaga 4
  • Förlag Studentlitteratur AB
  • ISBN 9789144122885
Ämne: Uppslagsverk & referenser

Forskningshandboken ger en lättillgänglig och innehållsrik intro duktion till grunderna i samhällsforskning. Här presenteras de huvudsakliga infallsvinklarna och tillvägagångssätten vid samhällsforskning och de metoder som forskare vanligtvis använder i samhälls vetenskaperna.
Boken är utmärkt för förstagångsforskaren som söker vägledning i de frågor som bör övervägas och de fallgropar som bör undvikas när man tar itu med forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.
Boken ger

* en tydlig och lättbegriplig introduktion till metoder för datainsamling och dataanalys

* förklaringar till och råd om de viktiga beslut som forskare måste fatta

* en mängd oumbärliga checklistor.
Denna fjärde svenska upplaga är kraftigt omarbetad och innehåller nya kapitel om livsloppsperspektiv och litteraturöversikter. Dessutom är kapitlet om kvantitativa data uppdaterat och utökat.

Läs mer