Nya perspektiv på organisation och ledarskap

Nya perspektiv på organisation och ledarskap

av Lee G Bolman, Terrence E Deal

Svenska, 2019
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 520
  • Utgiven 2019-01-09
  • Upplaga 6
  • Förlag Studentlitteratur AB
  • ISBN 9789144124124

I denna klassiker inom organisationsområdet tillämpar författarna fyra grundläggande teoretiska perspektiv på organisation och ledarskap:
* Det strukturella perspektivet - Hur man organiserar och strukturerar grupper och arbetslag för att uppnå bästa resultat.
* Human Resource-perspektivet - Hur man anpassar en organisation efter mänskliga behov och på så vis kan påverka gruppdynamiken på ett positivt sätt.
* Det politiska perspektivet - Hur man hanterar makt och konflikter i organisationen.
* Det symboliska perspektivet - Hur man skapar en kultur som ger mening åt arbetet genom ritualer, ceremonier och berättelser.

Genom att använda dessa fyra perspektiv kan man betrakta organisationer som fabriker, familjer, djungler, teatrar eller tempel, och författarna visar hur de olika perspektiven kan vara till hjälp vid hantering av organisatorisk komplexitet. De organisations teoretiska perspektiven illustreras och konkretiseras med ett stort antal fall ur verkliga organisationer. Även olika ledarskapsstilar analyseras utifrån de olika perspektiven. Denna sjätte upplaga av boken har uppdaterats med ny information om bland annat samordning av privata och offentliga intressen, generationsmässiga skillnader i arbetskraften, ledarskap, globalisering och tvärkulturell kommunikation.

Läs mer