Med sikte på förskolan : barn i behov av stöd

Med sikte på förskolan : barn i behov av stöd

av Anette Sandberg, Lena Almqvist, Eva Björck-Åkesson, Polly Björk-Willén, Jane Brodin

Svenska, 2021
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 352
  • Utgiven 2021-05-07
  • Upplaga 3
  • Förlag Studentlitteratur AB
  • ISBN 9789144145150
Ämne: Psykologi & pedagogik

Denna bok presenterar och beskriver det specialpedagogiska området såsom det gestaltar sig i förskolan och fördjupar förståelsen och kunskapen om förskolebarn i behov av särskilt stöd. Boken behandlar olika områden som har sin utgångspunkt i studier som författarna genomfört i samverkan med förskollärare, andra professionella och föräldrar. Med hjälp av tankeväckande beskrivningar sammanflätas skildringar av barnens, familjens, förskolans och andra professionella experters vardag med ett teoretiskt tänkande.

Boken inleds med en introduktion kring det specialpedagogiska fältet. Därefter följer tretton kapitel om bl.a.:

pedagogiskt stöd och pedagogiska metoder

språkutveckling och flerspråkighet

bokstavsbarn

rörelsehinder och utvecklingsstörning

social kompetens, engagemang och delaktighet

föräldrasamverkan

ICF-CY

Boken vänder sig till blivande förskollärare, speciallärare och specialpedagoger. Den bör också läsas av alla som arbetar i förskolan och som möter barn i behov av stöd samt politiker och kommunala skoladministratörer.

Läs mer