Från fakta till fantasi : Om temaarbete utifrån skapande ämnen och lek

Från fakta till fantasi : Om temaarbete utifrån skapande ämnen och lek

av Gunilla Lindqvist

Svenska, 1989
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 112
  • Utgiven 1989-01-01
  • Upplaga 1
  • Förlag Studentlitteratur AB
  • ISBN 9789144305615
Ämne: Familj & hälsa

Kultur och lek är nyckelorden i denna bok, som handlar om annorlunda temaformer i förskolan.
I första delen gör författaren en kritisk granskning av den gängse pedagogiken i svensk förskola, jämförd bl a med den skapande pedagogiken i Reggio Emilia.
I bokens andra del varvas teoretiska resonemang med konkreta exempel påteman, som utgår från de skapande ämnena. Barnens egen kultur i dess ursprungligaste form - leken - står i förgrunden. Detta är en bok som pekar framåt mot 90-talets förskola.
Boken vänder sig i första hand till verksamma och studerande inom barnomsorgen, men ocksåtill lärare i grundskolan med intresse för de skapande ämnena. Även föräldrar med intresse för lek och skapande har mycket att hämta ur denna bok.

Läs mer