E2000 Classic Fek Problembok 1

E2000 Classic Fek Problembok 1

av Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Jöran Enqvist, Rolf Jansson

Svenska, 2006
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 256
  • Utgiven 2006-08-01
  • Upplaga 4
  • Förlag Liber
  • ISBN 9789147077779

Alltid aktuell!
Text, övningar och lärarstöd, allt i ett oslagbart koncept. Med många klargörande och engagerande exempel, företagsfall och yrkesporträtt, hämtade direkt ifrån verkligheten. Materialet uppdateras kontinuerligt!

Läs mer
E2000 har verkligen skapat sig en position som marknadens mest spännande, största och mest heltäckande läromedelspaket i grundläggande företagsekonomi. E2000 Classic utvecklas hela tiden för att tillfredsställa olika elevgrupper, olika utbildningssituationer och skapa omväxling och mervärde i undervisningen. Till Problembok 2 följer nu även en cd till varje elev!
E2000 är unikt!
- Den relevanta och intressanta faktatexten!
- De många praktiska exemplen!
- Samspelet bild - text!
- Den rika källan av engagerande och väl fungerande uppgifter samt praktikfall av olika slag!
- Många andra mervärden såsom IT- och datorkoppling, affärsordlistor och engelska termer, sidofakta och reportage samt ett fylligt lärarmaterial!
E2000 Classic täcker många utbildningsbehov!
E2000 Classic är främst avsett för kurserna Företagsekonomi A och B (alt B) på gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Block 1 täcker kursen Företagsekonomi A. För den som tidigare har läst denna kurs fungerar blocket som repetition med en hel del nyheter och fördjupningar. E2000 är också lämpligt för kurser i företagsekonomi inom bl.a. arbetsmarknadsutbildning, uppdragsutbildning samt företagsinternt. E2000 passar även mycket väl för självstudier.
Blockindelning i E2000 Classic
Del 1 (blå bok)

Block 1 Företagsekonomins grunder
Block 2 Företaget och marknaden
Block 3 Kalkylering och lönsamhet
Del 2 (röd bok)
Block 4 Produkt- och penningflödet
Block 5 Bokföring
Block 6 Bokslut och analys
Block 7 Personal och organisation
E2000 Classic - alltid aktuell!
Basboken är helt i fyrfärg och med många nya klargörande och engagerande exempel, företagsfall och yrkesporträtt, hämtade direkt ifrån verkligheten. Ambitionen med E2000 är att innehållet alltid ska vara relevant och aktuellt. Därför uppdateras materialet kontinuerligt, bl.a. utifrån ny omvärldskunskap, nya bestämmelser och lagstiftning inom de olika ämnesområdena, exempelvis företagande, marknadsföring och redovisning.
Problemboken har väl fungerande övningar av olika slag och på olika nivåer: bas- och fördjupningsuppgifter, integrerande övningar och praktikfall, förslag till fältuppgifter och projektarbete, dator- och Internetuppgifter, handelsräkning, rätt eller fel-/repetitionsfrågor m.m.
E2000 Classic - med cd till eleverna!
Problembok 2 inkluderar en interaktiv cd till varje elev - E2000 Classic cd, som innehåller de flesta av bokens övningar i bokföring och bokslut. På cd:n finns rätt eller fel-frågor till hela boken, konteringar, bokslutstablåer och nyckeltalsberäkningar - allt med inbyggd rättning, som ger eleverna omedelbar återkoppling. Den innehåller också några Excelmallar, där eleven snabbt kan mata in uppgifter och skapa formler. Cd:n är ett komplement för den som har lust och möjlighet att arbeta direkt på dator med övningarna, antingen i skolan eller hemma. Ett utmärkt sätt att variera studierna!
Vill du som är lärare utbilda i Sveriges mest använda ekonomiprogram? Kontakta Visma Spcs angående utbildningslicenser, läs mer på vismaspcs.se/produkter/skola
E2000 Classic finns inläst hos Inläsningstjänst.

Om författarna
Författargruppen representerar bred kompetens, näringslivserfarenhet och stor kontaktyta - samtidigt som den behärskar "vardagen i klassrummet".
Jan-Olof Andersson är lärare och konsult, Cege Ekström är metodiklärare och lektor i ekonomiska ämnen samt konsult. De båda har skrivit ett flertal läroböcker inom ekonomi och juridik. Jöran Enqvist är ekonomilärare, lärarutbildare och administratör. Rolf Jansson är koncernchef i

Läs mer
Inga annonser hittades för denna bok.