Författningshandbok 2021, bok med onlinetjänst

Författningshandbok 2021, bok med onlinetjänst

Svenska, 2021
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 1024
  • Utgiven 2021-01-08
  • Upplaga 52
  • Förlag Liber
  • ISBN 9789147141050
Ämne: Juridik

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister. Det innehåller dessutom nio orienterande uppsatser som bland annat beskriver hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar, reglerna kring delegering samt hur man läser och tolkar författningstexter.

Läs mer
Sedan 2020 års upplaga har det, som varje år, tillkommit nya lagar och förordningar samtidigt som några helt upphört eller ersatts av nya. Sammanlagt rör det sig om ett hundratal uppdateringar av olika slag. Under året har nyheterna nästan helt dominerats av sjukdomen covid-19. Följaktligen har en ansenlig mängd lagar och förordningar införts på grund av denna, men bara en del av dem hör hemma i Författningshandboken. Spridningen av det nya coronaviruset har däremot medfört att en del författningsändringar som skulle ha införts under året har skjutits upp till mitten av 2021. Det gäller bland annat införandet av Nationell läkemedelslista och reformen bastjänstgöring för läkare. Så snart de träder i kraft kan de läsas i bokens onlineversion - inloggning ingår.

Bland nyheterna kan nämnas ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387). De innebär att samtliga hjälpmoment som gäller andning och måltider i form av sondmatning nu ger rätt till personlig assistans. Därmed finns det inte längre något krav på att hjälpen ska vara av tillräckligt kvalificerad karaktär.

För barn inom psykiatrisk tvångsvård har förbättringar införts både i lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) och lagen om rättspsykiatrisk vård (SFS 1991:1129). Bland annat har förutsättningarna skärpts när det gäller användning av tvångsåtgärderna fastspänning med bälte, avskiljande från andra patienter och inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster. Tiden för hur länge åtgärderna får pågå har också förkortats. Patienter under 18 år ska också som regel ha rätt till dagliga aktiviteter och att vistas utomhus minst en timme varje dag.

Författningshandboken digital version
Författningshandboken digital version är en digital version av den tryckta boken och uppdateras fyra gånger om året. Den har en layout som är anpassad för läsbarhet på skärm. Styrkan med det digitala arbetssättet är tillgängligheten, sökbarheten, möjligheten att anpassa textpresentationen utifrån individuella preferenser och möjligheten att få texten uppläst. Författningshandboken digital version fungerar på mobil, surfplatta och dator när du befinner dig på din arbetsplats eller lärosäte. För information om priser och beställning kontakta Libers Kundservice.

Läs mer