Bild saknas

Samhällskunskap 1a1

av Frank Lundberg, Lars Olsson

Svenska, 2011
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 176
  • Utgiven 2011-03-01
  • Upplaga 1
  • Förlag Interskol förlag
  • ISBN 9789173069137

Samhällskunskap 1a1 (50p)
Läromedlet är anpassat till ämnesplanen Samhällskunskap
1a1, 50 poäng för den nya gymnasieskolan
GY 2011 och motsvarande för den gymnasiala
vuxenutbildningen.
Samhällskunskap 1a1 har en klar och tydlig struktur
och som väl tillgodoser de breda elevkategorier som
läser 50p-kursen.
Författarna har arbetat med att använda ett lättläst
språk.
Bildmaterialet är rikligt och stimulerar till reflektion
och eftertanke.
Varje avsnitt följs upp med "Minns du"-frågor för
kontroll av grundläggande termer och begrepp, samt
uppgifter som eleverna kan arbeta med på olika nivåer.
Samhällskunskap 1a1 arbetar mycket med demokratibegreppet,
mänskliga rättigheter, identiteter,
relationer och livsvillkor. Andra exempel är globala
frågor, historiska perspektiv och framtidsvisioner.
Hållbar utveckling, jämställdhet, källkritik och kulturella
frågor är exempel på andra viktiga områden i
läromedlets innehåll.
Analys av samhällsfrågor och privatekonomi intar
också plats i läromedlet.

Läs mer