Varför pedagogisk dokumentation?

Varför pedagogisk dokumentation?

av H Lenz Taguchi

Svenska, 1997
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 83
  • Utgiven 1997-09-01
  • Upplaga 1
  • Förlag Stockholms Universitets förlag
  • ISBN 9789176564141
Ämne: Psykologi & pedagogik

Pedagogisk dokumentation förknippas ofta med bilder uppsatta på väggar. I den här boken beskrivs dokumentation - mot bakgrund av trettioåriga erfarenheter i den norditalienska staden Reggio Emilias kommunala barnomsorg - som ett värdefullt arbetsverktyg. Ett verktyg som kan förändra såväl det pedagogiska förhållningssättet som den pedagogiska praktiken - och användas som underlag för fortbildning, arbetsutveckling, föräldrasamarbete och utvärdering.

Författaren förespråkar ett konstruktionistiskt synsätt på kunskap och makt - där allt är föränderligt och vi alla är delaktiga i all förändring - till skillnad från det programtänkande som utmärker svensk förskoletradition. En pedagogisk dokumentation lyfter fram barnet och pedagogiken som medkonstruktörer av kultur och kunskap.

Läs mer