Respekt för läraryrket

Respekt för läraryrket

av Gunnel Colnerud, Kjell Granström

Svenska, 2002
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 208
  • Utgiven 2002-10-01
  • Upplaga Nya uppl
  • Förlag Sthlm Univers Förlag
  • ISBN 9789176565292
Ämne: Filosofi & religion

Alla lärare har tillgång till någon form av yrkesspråk och yrkesetik, men frågan är hur användbara dessa är för vardagsarbetet. Här diskuteras hinder och möjligheter för lärares professionella utveckling. Författarna utgår i sitt resonemang från ett stort empiriskt material. Utifrån lärares egna argument och diskussioner, utkristalliseras såväl tillgång till som behov av att utveckla den yrkesspråkliga och yrkesetiska kompetensen.

Respekt för läraryrket är en reviderad och uppdaterad version av Respekt för lärare, som under många år använts inom lärarutbildning och lärarfortbildning.

Boken identifierar och förklarar företeelser som är svåra att upptäcka i vardagsarbetet. Lärarstudenter och utbildare får en sammanfattande framställning av de krav i yrkeslivet som lärarutbildningen bör motsvara. För enskilda lärare och lärargrupper är bokens innehåll en väg till kompetensutveckling och ökat yrkeskunnande vad avser lärares pedagogiska arbete. Respekt för läraryrket utgör ett bra underlag för att diskutera lärarprofessionalism och yrkeskompetens inom skilda lärarkategorier.

Läs mer