Vetandets vägar - Perspektiv på universitet, vetenskap och utbildning

Vetandets vägar - Perspektiv på universitet, vetenskap och utbildning

av Sigbrit Franke, Leif Lindberg, Britta Lundgren, Bertil Mårtensson, Bo Sundin

Svenska, 1994
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 329
  • Utgiven 1994-01-01
  • Upplaga 1
  • Förlag Studentlitteratur AB
  • ISBN 9789144383217
Ämne: Psykologi & pedagogik

Hur har den akademiska utbildningen utvecklats och vilka är dess viktigaste uppgifter? Vad kännetecknar akademiska studier och akademisk undervisning? Vilka är vetenskapernas mål och medel? Hur samverkar den filosofiska och den vetenskapliga utvecklingen? Hur påverkar forskarens världsbild forskningsresultaten? Vilken betydelse har kön i vetenskapens värld? Har forskare och studerande ett särskilt ansvar för miljön och för att världens resurser används rättvist? Hur påverkas den studerande av akademisk utbildning?

Dessa och många andra frågor tas upp i denna bok i utbildnings- och vetenskapsfilosofi. Boken är resultatet av flera års försöksverksamhet vid Umeå universitet med en gemensam vetenskaplig grundkurs och ämnesöverskridande inslag i olika utbildningar. Den syftar till att vidga den studerandes perspektiv och bidra till en diskussion om den akademiska utbildningens och forskningens inriktning och etik.

Läs mer