Bild saknas

Barnet, språket och miljön

av Ann-Katrin Svensson

Svenska, 1998
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 220
  • Utgiven 1998-01-01
  • Upplaga 1
  • Förlag Studentlitteratur AB
  • ISBN 9789144600413
Ämne: Barn & tonår

I denna bok, liksom i författarens tidigare bok Språkglädje, är temat miljöns stora betydelse för barns språkliga utveckling. Författaren redogör för tal- och skriftspråksutvecklingen upp till tidig skolålder samt visar hur skillnader i den verbala och skriftspråkliga miljön påverkar språkutvecklingen. Syftet är att öka medvetenheten om hur man i förskola och skola kan träna barnens språkliga medvetenhet samt skapa en miljö som stödjer och stimulerar utvecklingen.

Inledningsvis förklaras grundläggande språkliga begrepp samt ges en översikt över de senaste fem decenniernas viktigaste teorier inom området. Boken innehåller vidare följande avsnitt:
Talspråksutveckling hos barn i åldern 0 7 år
Språklig medvetenhet
Läs- och skrivinlärningsmetoder
Uppväxtmiljöns betydelse för språket
Datorn som pedagogiskt verktyg för språkstimulering
Två- och flerspråkiga barns språkutveckling
Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av personal inom förskola, fritidshem och skola samt för andra som vill fördjupa sina kunskaper om barns språkutveckling.

Läs mer