Genuspedagogik

Genuspedagogik

av Kajsa Svaleryd

Svenska, 2003
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 143
  • Utgiven 2003-02-01
  • Upplaga 1. uppl.
  • Förlag Liber
  • ISBN 9789147051489
Ämne: Barn & tonår

Boken fokuserar att flickor och pojkar, män och kvinnor, har mycket att vinna på att göra sig mer medvetna om hur olika aspekter av kön har betydelse i pedagogiska rum i våra institutioner för lärande - förskola och skola. Bokens ambition är att vara en tanke- och handlingsbok som vill verka för ett mer jämlikt samhälle, i första hand med avseende på kön men även med avseende på annan olikhet.

Svaleryd visar i tydliga exempel på hur flickor och pojkar i förskoleåldern upp i sena tonåren begränsas av stereotypa och för givet tagna föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Det blir tydligt att kön har betydelse för barns och ungas liv under hela uppväxten. Vuxnas beteenden mot barn och sätt att organisera pedagogiken, men också deras sätt att förstå barn och unga beror av om det är flickor eller pojkar de arbetar med eller talar om. Svaleryd visar att pedagogen har en nyckelroll i skapandet av såväl det lillla barnets som det äldre barnets identitet, där könsaspekten alltid finns närvarande. Pedagogen har också makt att omforma en redan skapad identitet, så att barnet kan utvidga sin repertoar, bli mer tolerant och agera mer jämlikt i förhållande till andra.

Författare ger också läsaren en översiktlig introduktion till några av de grundläggande genusvetenskapliga begreppen. Det ovanstående är i huvudsak innehållet i den första delen av boken som kallas tankebokom pojkars och flickors villkor i rum för lärande. Syftet med den första delen är att inspirera läsaren att arbeta med ett genusperspektiv i sin pedagogiska vardagspraktik. Bokens ambition är att vara en tanke- och handlingsbok som vill verka för ett mer jämlikt samhälle, i första hand med avseende på kön men även med avseende på annan olikhet.samtidigt trygg och medveten identitet, som samtidigt är öppen och tolerant för andras olikhet.

Bokens andra del utgör en metodbok i jämställdhetsarbete med barn från 1-16 år. Här introduceras en rad metoder och övningar under specificerade arbetsområden. Övningarna introduceras väl och presenteras konkret för ett enkelt genomförande, kommenterade med författarens egna erfarenheter och med tips om varianter av övningarna.

Omfångsmässigt är de båda delarna i stort sett lika omfattande ca 50 sidor första delen och 60 sidor andra delen.

Boken är illustrerad med ett antal teckningar med humoristiskt sting av Christina Alving.

Läs mer