Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling

Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling

av Tua Abrahamsson, Pirkko Bergman, Susanne Benckert, Olle Fritzell, Catarina Littman

Svenska, 2014
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 152
  • Utgiven 2014-09-25
  • Upplaga 2
  • Förlag Liber
  • ISBN 9789147111749
Ämne: Språk & ordböcker

Mer än vart tionde barn i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Hur bedömer man två- eller flerspråkiga elevers kunskap och kompetens?

I Tankarna springer före presenterar författarna en heltäckande bedömningsmall som kan användas för att beskriva språkbehärskningen hos andra andraspråksinlärare - såväl barn som vuxna. Aktuell och teoretisk kunskap om andraspråksinlärning beskrivs utförligt. Här poängteras vikten av en enhetlig syn på språkutveckling från förskolan till gymnasiet och vuxenundervisningen - språkbehärskning ska ses som en process, inte som en produkt.

Med hjälp av så kallade performansanalyser kan pedagoger få en allsidig bild av elevens språkliga kompetens. Flera praktiska exempel tas upp som i detalj visar hur performansanalyser kan användas av pedagoger. Andra metoder för uppföljning av språkutvecklingen presenteras också.

Texterna riktar sig främst till dem som arbetar med flerspråkiga elevers språkutveckling och som därför behöver göra olika språkliga bedömningar. De vänder sig även till alla pedagoger som delar ansvaret för elevernas språkutveckling och behöver öka sin kunskap om andraspråkselevernas språkliga förutsättningar och behov.

Om författarna
I boken medverkar nio lärare och lärarutbildare i svenska som andraspråk: Tua Abrahamsson, Susanne Benckert, Pirkko Bergman, Olle Fritzell, Catarina Littman, Mikael Olofsson, Carin Rosander, Mariana Sellgren, och Lena Sjöqvist. Redaktörer för boken är Tua Abrahamsson och Pirkko Bergman.

Läs mer