Psykologi 1, elevbok, 2:a uppl

Psykologi 1, elevbok, 2:a uppl

av Tove Phillips

Svenska, 2021
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 248
  • Utgiven 2021-08-12
  • Upplaga 1
  • Förlag Gleerups Utbildning AB
  • ISBN 9789151103273
Ämne: Barn & tonår

Psykologi 1 är ett läromedel för kursen med samma namn som ges på både Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Psykologi 1, elevbok innehåller sex teman:
* Psykologins historiska framväxt
* Kognitionspsykologi
* Biologisk psykologi
* Socialpsykologi
* Verklighetsuppfattning och självbild
* Psykisk hälsa och ohälsa
 
Detta är den andra upplagan av boken. Den innehåller uppdaterad statistik och nya fördjupningar som tar upp modern forskning och samtida fenomen. För att främja elevaktivitet blandas texterna i boken med olika typer av frågor som både får eleven att kritiskt granska det som lästs och att sätta sin nya kunskap i ett sammanhang.

Psykologi 1, elevbok är:*  ett modernt och aktuellt läromedel
*  ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande
*  ett läromedel som visar hur psykologin har vuxit fram och förändrats i samspel med samhällets värderingar 

Läs mer