Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet

Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet

av Pauline Gibbons

Svenska, 2006
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 208
  • Utgiven 2006-09-01
  • Upplaga 1
  • Förlag Hallgren & Fallgren
  • ISBN 9789173828178
Ämne: Språk & ordböcker

Slutsåld, se ny upplaga med ISBN 978-91-7382-866-6.

I STÄRK SPRÅKET STÄRK LÄRANDET utgår Pauline Gibbons från aktuell forskning och ger konkreta modeller för hur man kan arbeta både språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen. Boken vänder sig främst till lärare, från förskolan till gymnasieskolan.

Flerspråkigheten i den svenska skolan innebär en stor utmaning för lärare att skapa möjligheter för alla elever att nå målen i läroplaner och kursplaner. Mål som eleverna förväntas uppnå även om de ännu inte till fullo behärskar det undervisningsspråk de möter i skolan.

Andraspråksinlärning är en tidskrävande process och eftersom begrepps-, kunskaps- och språkutveckling är ömsesidigt beroende av varandra måste alla lärare, oavsett ämne, stötta eleverna så att de parallellt kan utveckla såväl sitt andraspråk som ämneskunskaperna. Gibbons framhåller här fördelarna och möjligheterna med att arbeta ämnesövergripande med både första- och andraspråkselever i klassrummet och visar på ett övertygande sätt, med många praktiska exempel, att en sådan undervisning är språkutvecklande för alla elever.

Alla exempel har så långt som möjligt anpassats till svenska förhållanden, av Carin Rosander från Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Det gäller även uttalsavsnitten (som bearbetats av Inga Sjödin). På Nationellt centrums webbplats finns en studiehandledning till boken.

Författaren Pauline Gibbons, biträdande professor vid University of Technology i Sydney, har mycket bred erfarenhet av andraspråksundervisning i olika länder, med fokus på hur man integrerar språk- och ämnesutveckling.

Svenskt förord av Carin Rosander, Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Läs mer