Frank Blå Naturkunskap 1a1

Frank Blå Naturkunskap 1a1

av Robert Obing, Gunnar Björndahl, Johan Castenfors, Sara Wahlberg

Svenska, 2018
  • Språk Svenska
  • Antal sidor 196
  • Utgiven 2018-09-20
  • Upplaga 3
  • Förlag Liber
  • ISBN 9789147126286
Ämne: Barn & tonår

Frank är en heltäckande serie i naturkunskap kurs 1b, 1a1 och 2 för gymnasium och vuxenutbildning, som passar alla.

Frank Blå Naturkunskap 1a1 50p för yrkesprogrammen
Frank Blå tar upp det vetenskapliga arbetssättet som är en förutsättning för att eleverna ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt. Den andra delen handlar om frågor som rör miljön och hållbar utveckling, och hur vi ska lösa de problem som uppstår till följd av människans behov - nationellt och globalt. Den avslutande delen handlar om sex, samtycke och relationer, och de normer som ofta är knutna till sexualitet.

Pedagogiska tankar
Frank Naturkunskap är skriven med ett lättillgängligt språk för att passa alla elever. Texterna har till syfte att väcka intresse och att få eleverna medvetna om vilken betydelse naturvetenskaperna har för samhället och samhällsutvecklingen. Inlärningen stöttas av kunskapsmål till varje kapitel, listade centrala begrepp, ett digitalt övningsmaterial och uppgifter i tre nivåer.

Komponenter i Frank Naturkunskap-serien
I serien ingår faktaböcker till kurserna Naturkunskap 1a1, 1b och 2. Till kursböckerna finns digitala övningsmaterial för att träna på basfakta. I de digitala lärarlicenserna ingår omfattande lärarhandledningar. Faktaböckerna finns även i heldigitala versioner med självrättande övningar.

Till Frank Gul Naturkunskap 1b och Frank Blå Naturkunskap 1a1 finns också ett material för formativt arbete med Olof Procopé som författare. För de elever som läser kursen Naturkunskap 1a2 rekommenderar vi att de använder Frank Gul Naturkunskap 1b, som täcker både 1a1- och 1a2-kursen.

Upplägg
Kursläromedlen i Frank-serien är indelade i block, som kan läsas i vilken ordning som helst, vari det ingår olika antal kapitel. I början av varje kapitel finns kunskapskraven samt en lista på de viktigaste begreppen. Begreppsförklaringarna ligger som marginaltexter inne i kapitlet, och här finns även ordförklaringar - allt för att underlätta läsning, inlärning och förståelse. Brödtexten är en grundtext som alla bör läsa.

För fördjupning och breddning finns faktarutor (Mera om ...) och så kallade perspektivsidor, för de elever som är intresserade. Teman på dessa sidor kan även användas till grupparbeten. Kapitlen avslutas med en textsammanfattning och en begreppskarta samt därefter uppgifter av olika kategorier.

Lärarhandledningar
I Frank Naturkunskap Digital (lärarlicens) finns omfattande och nyskrivna lärarhandledningar som är skräddarsydda för respektive kurs. Lärarhandledningarna innehåller teori, tips, olika typer av övningar, laborationer och filmer med utgångspunkt i läromedlen.

Svar på uppgifterna i böckerna finns som hämtningsbara filer på liber.se. Även det digitala övningsmaterial kommer att finnas till HT-23 liber.se.

Om författarna
Författarna till Frank-böckerna är erfarna gymnasielärare och didaktiker, med säte i Arboga, Karlstad, Kristinehamn och Stockholm.

Läs mer